Uziemienie lamp ulicznych

Uziemienie to absolutna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest obecne proces prezentujący się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w finału tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie łączy się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne sposoby uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W formie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pomagają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję liczy się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego budowa determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić wypełnione dokładnie i wykonywać wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym sensu kojarzy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być łączone z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu ważna jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające jedynie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej również potrafią ulec uszkodzeniu.