Kombinezony przeciwpylowe

Pyły oraz zagraniczne cząsteczki podejmujące się w powietrzu potrafią być wysoce uciążliwe dla naszego zdrowia. Co prawda organizm kogoś jest właśnie wyposażony w bariery utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjmie się ono do swego pomieszczenia.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem wyrażają się niewystarczające - zwłaszcza dla znacznie delikatnych cząsteczek pyłów, jakie z możliwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź gromadząc się a w wyniku powodując powstawanie groźnych, często złych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to pozytywne wyjście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie uzyskuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza powtarza się być naturalne - choć dobrze nie nazywa to, że optymalne dla mężczyznę. Z serii tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające ogromne ilości zanieczyszczeń, są same ludzie odpowiedzialni za ich pracę, i dokładnie zmuszeni wdychać wyziewy tych instytucji. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone szczególnie do filtrowania w system mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są tworzone przez piece hutnicze, lub innego sposobie maszyny gospodarcze. W istocie zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach daleko byłoby rozwiązać uwagę ich powstawania. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w jakiejkolwiek dziedzinie, to pewne procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeżeli odda się je wymienić, wówczas nie tak zyskownie. W przypadku przemysłu wydajność maszyny to podstawa, a nie zawsze opłaca się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest umieszczenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części powstających w toku prac czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo często i łatwo wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, dodatkowo w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej strony nie są dobre dla organizmu człowieka tam pracującego.