Gaszenie pozarow youtube

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest to najmodniejszy oraz niezwykle znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co działa z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najszersze wykorzystanie. W zależności z posiadanego składu potrafią być brane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najtańszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje nasze postanowienie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Może istnieć stosowana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na tym, że wodę można korzystać w jakimkolwiek miejscu, a parę jedynie w zamkniętych mieszkaniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W trudniejszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do drugich substancji, ale jeszcze podstawy ich używania i stosowania w obszar pożaru.