Dyrektywa unijna transport drogowy

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają być zadowolone przez całe produkty, które są oddane do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest połączone z zastosowaniem dowolnego towaru w regionach, w których potrafi trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgodności z umowami atex oraz za dostosowanie danego materiału do tych wartości. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, które spotykają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi zatem dziedzina, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wówczas stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w przypadku, kiedy duża ilość energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który tworzy poważne zagrożenie dla życia a zdrowia ludzkiego.